Otevíráme tenisovou školičku pro sluchově postižené děti