Povinnosti sportovce

Od našich sportovců, které finančně podporujeme, vyžadujeme tréninkové deníky (výkonnostní sportovci) nebo minimálně prezenční listinu (rekreační sportovci). Dáváme přednost tréninkovým deníkům, které jsou nedílnou součástí sportovní přípravy a jejich pravidelné a poctivé zapisování není samoúčelné. Jedná se o záznamy tréninků, výsledků závodů a soutěží. Je potřeba, aby aktivní sportovec sledoval své tréninkové dávky a výsledky svých umístění. Jedině tak bude mít přehled o tom, co je potřeba zlepšit a zvyšovat svůj sportovní výkon.

SK Olympia Praha tyto záznamy potřebuje i pro MŠMT, které je přímo požaduje, resp. jsou z jedněch podmínek pro udělení dotací pro sportovce. Co je neměnné v každoročních výzvách ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je rozdělení sportovců na 2 kategorie ZPS (zdravotně postižení sportovci) patřící mezi kritéria pro udělení neinvestiční dotace. Jedná se tedy:

 1. o ZPS sportující v průměru alespoň 1x týdně v průběhu kalendářního roku, tedy provozující sport na rekreační úrovni
 2. o ZPS provozující výkonnostní sport, tzn. sportující minimálně 2x týdně v průběhu kalendářního roku, a navíc se pravidelně účastnící sportovních soutěží (minimálně 4 zápasy/turnaje za rok)

Z toho vyplývá, že

 1. rekreační hráč dokládá prezenční listinu, kde se uvede místo, den a čas tréninku. Nejčastěji zápis provede náš vedoucí nebo trenér daného sportu. Naše „prezenčka“ je k dispozici ke zhlédnutí zde.
 2. výkonnostní sportovci odevzdávají tréninkové deníky včetně evidence zápasů/turnajů s výsledkovou listinou, deník se většinou zapisuje do tabulkového softwaru (Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc nebo Google Tabulky). Ideální podoba zápisu by měla vypadat například takovým způsobem:
  BŘEZEN
  Datum Čas Sportovní činnost Místo
  02.03.2018 1,5 hod TJ Klášterec nad Ohří – trénink – halový volejbal Klášterec nad Ohří
  06.03.2018 1,5 hod TJ Klášterec nad Ohří – trénink – halový volejbal Klášterec nad Ohří
  08.03.2018 1 hod Posilovna Fitness M-Club, Stadion 356, Klášterec nad Ohří

Sportovní činnost v rámci kontroly ze strany MŠMT musí být jasně doložitelná – přihláškou do SK/TJ, prezenční listinou, tréninkovým deníkem, evidencí sportovních aktivit a výsledkovou listinou. V případě dotazů se obracejte na své vedoucí oddílu nebo pokud nemáte možnost, kontaktujte nás na info@olympiapraha.cz.