Účtování výdajů

Důležité: proplacení peněz dostanou jen ti, kteří trénují a zúčastňují se zápasů/turnajů, pokud se přihlásí člen na MČR, avšak netrénuje, nebudeme moci zaplatit jeho výdaje. MŠMT akceptuje 2 typy sportovců, ti co trénují aspoň 1x týdne a výkonnostní sportovce trénující 2x týdně a mají odehráno minimálně 4 zápasy/turnaje za rok.

Ohledně MČR nebo turnaje v rámci dotací od MŠMT je možné sportovcům zaplatit výdaje na sportovní akci – ubytování, cestovné, stravné a startovné. Záleží hlavně na MŠMT, kolik schválí rozpočet, takže je možné, že nebudeme schopni zaplatit 100%, ale méně, kdy se počítá se spoluúčastí sportovce.

Takže pokud členové pojedou např. na MČR, je potřeba tyto dokumenty s sebou:

prezence účastníků, hromadné vyúčtování a proplácení jízdného.

Pro efektivitu práce je dobré, když v Olympii má sport svého vedoucího. Tím pádem vedoucí se domlouvá se svými svěřenci, kteří pojedou na MČR apod. a postará se o vyúčtování.

Důležité: pokud objednáváte např. ubytování, je nutné, aby na faktuře byl uveden odběratel SK Olympia včetně IČO, tzn.

SK Olympia Praha SPS
Boloňská 310/18
109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy
IČO: 62935984

Při placení startovného vám musí pořadatel dát příjmový pokladní doklad, kde musí být jasně uvedena SK Olympia Praha jako plátce a čeho se to týká.

Na jízdenkách zezadu napište, k jaké akci se výdaj váže, doplnit jména účastníků.

U klasických paragonů např. z Tesca, kde si budete kupovat jídlo, nebo půjdete do kantýny (alkohol v žádném případě), stačí taktéž udělat postup jako u jízdenek.

Dále je potřeba také doložit výsledkovou listinu a hodnocení turnaje.

Ve zkratce jde hlavně o toto: konkrétní výdaj ke konkrétní akci = ověřitelné jak ze strany Olympie, tak hlavně MŠMT.

Vše nejprve naskenovat a poslat vedení Olympie ke schválení, a pokud bude vše v pořádku, lze odeslat na adresu Olympie, příp. do osobních rukou.