Členské příspěvky

logo_olympia
Zdravíme přátelé,v loňském roce jsme se naučili žít s koronavirem a díky opatřením jsme mohli uspořádat všechny soutěže, které jsme měli v plánu. Doufejme, že letos to bude podobné a všechno se vrátí k normálu.Na začátku května se budou konat letní deaflympijské hry v brazilském městě Caxias do Sul, držíme všem českým neslyšícím sportovcům palce!

Tréninkové deníky

Děkujeme sportovcům, kteří řádně poslali své tréninkové deníky za rok 2021. Bohužel musíme připomenout i ostatním sportovcům, aby v rámci svých povinností zaslali prezenční listinu (rekreační sportovci) nebo tréninkový deník (reprezentanti, výkonnostní sportovci). Termín odevzdání je stanoven na 23. ledna 2022 na emailovou adresu info@olympiapraha.cz. Pokud tato povinnost nebude splněna, nebude na konkrétního sportovce cílena podpora ze strany klubu.
Od letošního roku se opět přitvrdily podmínky od NSA pro získání dotace, v případě neplnění povinností členů budeme muset vracet poměrnou část dotace. Připomínáme, že jedna tréninková jednotka musí mít minimální časový rozsah 45 minut. U rekreačních sportovců je třeba jeden trénink týdně (1x 45 min), u výkonnostních sportovců a reprezentantů minimálně dva tréninky týdně (2x 45 min, nestačí 1x 90 min) a k tomu účast minimálně na 4 jednotlivých závodech v letošním roce.
TIP: Vzorový příklad, jak má vypadat deník, je v sekci Povinnosti sportovce na našich webových stránkách.

Členské příspěvky za rok 2022

Rok uplynul jako voda v řece a je třeba znovu uhradit členský příspěvek Pro zjednodušení platby jsme opět pro vás připravili QR kódy, které lze načíst v bankovní aplikaci v mobilním telefonu. První kód je pro děti a mládež do 23 let, druhý pro dospělé nad 23 let. Jen je třeba dopsat jméno a příjmení sportovce za pomlčkou ve Zprávě pro příjemce.
děti a mládež do 23 let
deti-2022
sportovci nad 23 let
dospeli-2022
TIP: Pokud tuto zprávu prohlížíte v mobilu, dají se QR kódy uložit v mobilním telefonu a načíst je přímo v mobilním bankovnictví. Většina bankovních aplikací to podporuje.

Případně na bankovní účet 2400517737/2010 s VS 2022 a zprávou pro příjemce Členský příspěvek 2022 – jméno a příjmení. Děti a mládež do 23 let hradí 100 Kč a sportovci nad 23 let 200 Kč. Uhraďte, prosím, členský příspěvek do 28.2.2022. Děkujeme za včasnou platbu, ulehčíte nám práci.
Po 28. únoru 2022 se členský příspěvek navyšuje u dětí a mládeže do 23 let na 150 Kč a u sportovců nad 23 let na 250 Kč!

Upozorňujeme, že pokud se bude konat nějaké mistrovství ČR a nebudete mít zaplacené členství, nebudete se moci jej zúčastnit. V případě konání jakéhokoliv turnaje (ne mistrovství) se jej budete moci účastnit s tím, že budete ve většině případech platit vyšší startovné na rozdíl od těch, kteří budou mít zaplacené členství.

V případě, že někdo neuhradí členství, tak bude automaticky zařazen jako neaktivní sportovec a po dvou letech neplacení vyřazen z naší databáze členů.